Legalizacja butli technicznych Brzeg

Firma Alimar z Brzegu świadczy usługę legalizacji butli technicznych. Legalizacja butli gazowej to proces, który polega na sprawdzeniu jej stanu technicznego oraz potwierdzeniu zgodności z obowiązującymi przepisami. Celem tego działania jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania butli oraz spełnienie wymogów prawnych. Legalizację butli wykonujemy się poprzez badanie wizualne, kontrolę szczelności oraz pomiar grubości ścianek. Na podstawie przeprowadzonej oceny wydajemy stosowne świadectwo legalizacji, które potwierdza zgodność urządzenia z aktualnymi normami.

Przebieg procesu legalizacji butli w Brzegu

Legalizacja przenośnych zbiorników ciśnieniowych przeprowadzana jest w obecności inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).Proces ten składa się z następujących etapów:

  • oględziny butli,
  • ważenie zbiornika,
  • malowanie butli,
  • wykonanie próby ciśnienia,
  • przecechowanie butli, czyli nabicie cech i daty kolejnej legalizacji butli.

Zajmujemy się również remontem butli turystycznych wraz z wymianą zaworów.

Kiedy należy poddać butlę legalizacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacji powinny być poddawane wszystkie butle przeznaczone do transportu i magazynowania gazów technicznych. Terminy legalizacji różnią się w zależności od rodzaju butli oraz gazu, który jest w niej przechowywany. Dla butli stalowych z gazami nieagresywnymi, takimi jak argon czy azot, legalizacja powinna być przeprowadzana co 10 lat. W przypadku butli aluminiowych z tymi samymi gazami okres ten wynosi 5 lat. Natomiast butle zawierające gazy agresywne, takie jak tlen czy acetylen, muszą być legalizowane co 3 lata.

Należy pamiętać, że użytkowanie butli bez ważnego świadectwa legalizacji jest niezgodne z prawem i może skutkować nałożeniem na właściciela kary finansowej. Korzystanie z nielegalizowanej butli stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w jej pobliżu. W przypadku awarii lub wycieku gazu mogą wystąpić pożary, wybuchy lub zatrucia.

Legalizacja i remont butli:

Legalizacja przenośnych zbiorników ciśnieniowych przeprowadzany jest w obecności inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego ( UDT ). Proces ten składa się z następujących etapów:

 

zbiornik przed legalizacją

Zbiornik przed legalizacją

zbiornik po legalizacji

Zbiornik po legalizacji

Pozostańmy w kontakcie

ul. Ciepłownicza 3

49-305 Brzeg

(77) 411 – 49 -77

phualimar@gmail.com

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 6:00 – 18:00
Wtorek: 6:00 – 18:00
Środa: 6:00 – 18:00
Czwartek: 6:00 – 18:00
Piątek: 6:00 – 18:00
Sobota: 6:00 – 18:00
Niedziela i święta: Zamknięte